• Gürsel YILDIZ”Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarıdır”

  Gürsel YILDIZ”Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarıdır”

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Kocaeli İl Başkanı Tarık Altıntaş İle Kocaeli ilindeki Teşkilatlanma çalışmalarını değerlendirdiler.
  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları büyük can kaybına neden olurken, on binlerce vatandaşımızın yaralanmasına ve milyarlarca lirayla ifade edilen zararlara yol açmaktadır. 2004-Kasım 2015 tarihleri arasında yani on bir yılda ülkemizde trafik kazalarında 49.551 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon 595 bin 869 kişi yaralanmıştır.
  2004 yılında meydana gelen trafik kazalarında yaralananların sayısı 136.437 kişi iken, bu rakam yüzde yüzün üzerinde bir artışla 2015 yılında 283.824 kişi olmuştur.

  tarik
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre, 2014 yılında meydana gelen trafik kazalarında 3.524 kişi hayatını kaybetmiş, 285.059 kişi yaralanmıştır. 2015 yılının ilk on bir ayında yani Aralık-Kasım 2015 tarihlerinde meydana gelen kazalarda 3.580 kişi hayatını kaybetmiş, 283.824 kişi yaralanmıştır. Trafik kazaları nedeniyle neredeyse bir ilimiz yok olmuştur.
  Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Temmuz 2014 Raporu ele alındığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Rapora göre, 1970-2015 yılları arasında trafik kazasında ölen kişi sayısı 234.812, yaralanan kişi sayısı ise 4 milyon 788 bin 818’dir.
  Bu rakamlar, alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarını önleme konusunda başarısız kalındığını göstermektedir. 2014 yılı verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, kişi başına düşen otomobil sayısında sonuncu sırada yer almaktadır. Buna karşın Türkiye 168 bin 512 kaza sayısıyla 3’üncü sırada yer alırken, kazalarda hayatını kaybedenler açısından 5’inci sırada bulunmaktadır.
  Kazalar nedeniyle engelli durumuna düşen vatandaşlarımız ve yaşadıkları sorunlar konusunda ise ne yazık ki sağlıklı veri bulunmamaktadır.

  KAZA2

  trafikkazası9

  Ülkemizde ulaşım politikalarının ana eksenini kara yolu oluşturmaktadır. 1950’li yıllardan sonra uygulanan kara yolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda 1950-2010 yılları arasında kara yolu uzunluğu yaklaşık yüzde 80 artarken, demir yolu uzunluğu sadece yüzde 10-15’ler düzeyinde kalmıştır. Bu ulaşım politikalarının doğal sonucu olarak ülkemizin ulaşım sistemi âdeta tek bir sisteme yani kara yoluna dayandırılmıştır. Ülkemizin yolcu taşıma paylarına bakıldığında kara yolu yolcu taşıma payı yüzde 92, demir yolunun payı ise yüzde 3’ler düzeyindedir. Keza, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin deniz ulaşımı neredeyse yok denilecek kadar azdır.
  Ulaşım teknolojileri ve deniz, hava, demir yolu ulaşımında yaşanan gelişmeler, gelişmiş ülkelerde trafik kazalarını minimum düzeye indirmiştir. Ülkemizin ağır trafik bilançosuna bakıldığında, konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiği çok açıktır.
  Ülkemizin ulaşım politikaları, altyapı ve alternatiflerinin değerlendirilmesi, trafik eğitimi başta olmak üzere mevcut durumun saptanması, trafik kazalarının önlenmesi konusunda etkin ve kalıcı politikaların oluşturulması, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması gerekir”

  sakaryadatrafik7

 • Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı Özlem ve Rahmetle Anıyoruz

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ”Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete yürüyüşünün 78. Yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.

  En buhranlı dönemlerinde bile bağrından çıkardığı kahramanlarla birçok devlet ve imparatorluklar kuran Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Bu yüce ve kadirşinas millet; geçmişten ders alıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sarılmış ve gösterdiği hedefte ilerleyerek muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır.

  vatan

  gurselyildiz4

  O’nun yüksek erdemi sayesinde Samsun’da atılan ilk adımla “Kurtuluş ve Kuruluş” meşalesi yakılmış, esaret zincirleri kırılmış, Cumhuriyet’in ilanıyla da milletimiz kendi kaderine sahip çıkacak iradeyi göstermiştir.

  Bu vesileyle; Türkiye Cumhuriyetini bizlere emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 78.ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı, rahmet, minnetle anıyorum.

   

 • Mehmet BALCI”Tarım Toprakları hiçbir dönemde bu kadar baskı görmedi”

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya İl Başkanı Mehmet BALCI” Sakarya  ilinde Tarım Toprakları,Ormanlar,Meralar ve  Sular  üzerinde  gözü olanların sayısı  1000’i  geçmez  930 bin Sakarya’lının geleceği ile  oynuyorlar.

  Mehmet BALCI” Sakarya’da arazi kullanım durumuna bakıldığında,bir taraftan tarım yapılamaz nitelikte topraklar üzerinde tarımsal faaliyet yapılmakta diğer taraftan da tarıma elverişli toprakların tarım dışı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Bu şekildeki arazi dağılımıyla çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

  Sakarya, Türkiye’nin toprağından dört mevsim ürün alınan en verimli bölgelerinden birinde yer alır. Aynı tarladan yılda üç kez ayrı türde ürünün alınması, toprakların bereketli olduğunun bir göstergesidir. Sakarya’nın bütün ilçeleri ve köyleri, meyve ve sebze bahçeleriyle bezelidir. Muz ve diğer sıcak bölge meyveleri dışında, Sakarya’da tüm meyveler önemli gelir sağlayacak miktarda yetişmektedir

  Toprak Kurulundan  geçmeyeceği  belli  olan İşlemeli tarıma uygun arazi varlığımız Toprak kuruluna  sunulmadan tarım arazisinin amaç dışı kullanıldığı görülmektedir.Son  günlerde  Sebze Meyve Halinin yapılacağı  alan,1.organize sanayi alanın  genişletildiği alan,Pamukova  Kağıt Fabrikası  çevresindeki tarım alanlarının  bulunduğu  bölgelerin  Tarım  dışına  çıkarılması  bizim geleceğimizi tehdit eden unsurdur.

  Resmi  yetkililer  Daha  önce  kazanılmış  haklar  konusunda bir şey  yapamayız  diyorlar.Kendi  dönemlerindeki  yanlışların  yapılmasına  izin  vermesinler  yeter.

  Sanayi tesisleri, ulaşım ve diğer alt yapı kolaylıkları gibi nedenlerden dolayı genellikle düz ve verimli araziler üzerinde kurulmaktadır. Böylece tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, konusunda karşı karşıya bulunulan en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayi tesisleri sadece kapladıkları alan itibariyle zarara neden olmamakta, meydana getirdikleri kirlenmelerle de çevresinde bulunan tarım arazilerine ve bitki örtüsüne zarar vermektedir.

  Büyük kamusal yatırımların ve tesislerin tarımsal üretim ve yatırımlara yaptığı diğer bir olumsuz etki de, çevrelerine başka faaliyetleri çekerek yakınlarındaki tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasına ve tarımsal amaçlı yatırımların “ölü yatırımlar” haline gelmesine neden olmasıdır.

  NELER YAPILMALI

  Sakarya  genelinde bir arazi kullanım planı hazırlanmalıdır.

  – Sanayi tesislerinin ön izinsiz yapılaşmasına izin verilmemelidir.

  – Sanayi tesisleri yapılırken Çevresel Etki Değerlendirmesi  Raporu mutlaka hazırlanmalıdır.

  – Sanayi tesislerinin yer seçimine gerekli özen gösterilmesi, su ürünlerine, tarım arazilerine vb. zarar verecek yerlere bu tesislerin kurulması için ruhsat verilmemesi gerekmektedir.

  – Kentleşme ve altyapı tesislerinin çevre arazilerdeki etkileri iyi planlanmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.

  – Özel yasa kapsamında bulunan alanlarda imar planı kesinleşmiş alanlar hariç tarım alanlarının tarım dışı amaçla tahsisi, ilgili uzmanların etüd raporuna göre yapılmalıdır.

  – Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım ve Hayvancılık   müdürlüklerin kurularak faaliyete başlaması gereklidir.

  – Tarım alanlarının kamuya benimsetilmesi  amacıyla etkin bir faaliyet gösterilmelidir.

  – Konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında felaketlerde  değil  her zaman sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

  Sakarya  Ormanları  konusunda  Orman  İdaresi sürekli  yangınların  azlığından  bahsedip  Ormansızlaşma  noktasını  hiç  gündeme  getirmiyor. Sakarya’da  Orman mı kadı ki  yangın olsun

  Dere yatakları kenarına aşırı yanaşma, dere yatağı sayılan yerlerde imar ve konut yapılması nedeniyle sellerden  aşırı etkilenildiğine dikkati çeken Mehmet BALCI, kazanılmış haktır yapılacak  bir  şey  yoktur demek sorunlara devam edileceği anlamına  geliyor.

  Mehmet BALCI, Her  sel ve  taşkından  sonra ilgili bütün kuruluş ve paydaşlarla işbirliği içerisinde selin meydana getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladıkları halde  hiç bir işlemin  yapılmadığını görüyoruz.

  Mehmet BALCI”Sorun  çözme  niyetinde  olmayanların   önemli  görevlerde  yer  alması  ikinci bir  felakettir.“ Sapanca dağlarında . 2 B olarak satılan alanlar da bu inşaatların yapıldığı yerler. Yani o inşaatların yapıldığı alanlar ormanlık alan değil. Mevzuat açısından bizim yapabileceğimiz bir şey yok  Açıklamaları  bize  şunu  gösteriyor.Beklemişler 2 B  yasasını  Sapanca Ormanları artık İmara  açılacak demektir.Nasıl olsa ses  çıkaran yok..Yıllarca göz  yumulan  açmaların   sonucunu  2 B ile  taçlandırıp  büyük  para  kazanmaları  sağladılar.

  Akçay  Barajı  yapılacak  dendi  Orman  bırakmadılar Bu arada  Seller  Açma  yapanların  yollarını yerle  bir  etti.Sonra  asfaltı  yine  Belediye  yeniledi.Her türlü  olumsuzluklardan  normal  vatandaş  zarar görüyor.

  Tarım Toprakları hiçbir  dönemde bu kadar baskı görmedi

  Sakarya ilinde  Tarım  sektörünün kötüye  gitmesinin ana  nedenleri teknoloji  , kooperatifleşme ; Ar-Ge , pazarlama stratejileri uzun vadeli, sürdürülebilir tarım politikaları..olmayınca  elindeki Toprakları  Para  yapan Sanayiye,Ticaret alanı olarak  başka  amaçlarda kullanacaklara satmaya  başlanması kısa  sürede  paraya  kavuşmak istenmesi  buna  oy  uğruna görmezden  gelme yatıyor.

  Gökçeören    örneği bize  diğer yerlerdeki  başarıslıklarınıda  gün yüzüne  çıkarır

  Sakarya nın  batısında  kazımpaşa bölgesinde 36.000 Da lık alan.Gökçeören bataklığı diye geçer.Kışın su altında yazın ekilibilen bir arazidir.DSİ yıllar önce çevirme kanalı,ara kanallar,kılçık kanallarla bölünüp ,çark deresine deşarz edilir.sorun çark deresinin su seviyesi ile mevcut arazi arasındaki kot farkı 40 cm civarındadır.arazi etrafında şu an kızılcık meşeli göleti çalışmaları bitmek üzere bittiğinde 14.000 da arazi hem su baskınından kurtulacak hem sulama problemini çözmüş olacak.aynı zamanda daha önce çalışması yapılmış bir türlü uygulamaya konulumayan Selahiye göletinin yapılmasında aşırı yağışlarda oluşacak zararların önüne geçilmiş olacak.Yinede fazla yağışlarda 2000 Da kısım su altında kalıyor.Dolayısıyla kontrollü tarım yapamıyor çiftçilerimiz..Çiftçiler Bu kadar büyük arazideki zararlarının  boyutunu anlatamıyorlar.Sapanca’ya  fazla yağan yağmurlardan sonra çark deresinin su seviyesinin yükselmesinden dolayı fazla su bu sefer gökçeören arazisine geri akmaktadır.Dolayısıyla ekili arazide yine zarar yapmaktadır.

  mehmet_balci1 mehmet_balci2 mehmet_balci3 mehmet_balci4 mehmet_balci5

  DSİ ‘nince bildirilen fizibilitede gökçeörene yapılacak deşarz masrafların rantabl olmayacağıdır.Anlamak mümkün değil nasıl bir hesap yaptılar bilmiyoruz. Hollanda’da deniz seviyesi altında  tarım yapılıyor rantabl oluyorda bizde nasıl olmuyor anlamıyoruz.36000 Da  da kontrollü tarım yapmak istiyorlar.

  Çiftçiler DSİ yapmış olduğu etütlerden bir sonuç alamadıklarını.problem hala devam ettiğini  açıkladılar.Su baskınlarında acil olarak suyu boşaltıcak bir sistemin oluşturulmasıdır.

  Çiftçiler Uzun zamandır.her yağmur yağdığında ilgililer gelip problemini çözeceğiz dediler ,ama bir sonuç göremedik.arşivleri karıştırırsanız ,kaç valinin resimlerini,DSİ yetkililerini gazetelerde görürsünüz.Bu olaylar bize  bu meselenin çözülmesi istenmiyor gibi geliyor.Yada konunun önemini kavrayamadılar,yada çiftçilerin çektiği ızdırabı anlayamadılar.

  Şu an araziyi yeni gezdim  ve resmide yeni çektim.4000 Da arazinin durumu ortada .süt mısır ve slajlıklar hasat zamanı su olmasından dolayı çiftçiler zorlanıyor ve zarar ediyor.Ateş düştüğü yeri yakar hesabı çiftçinin sesini  yetkililer  duymak istemiyor.

   

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya il başkanı Mehmet BALCI İşsizliğe  çözümü  buldu

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya il başkanı Mehmet BALCI ” Ülkemiz’de işsizliği bitirecek önerim var her esnaf 1 işçi alacak güce ulaşırsa Türkiye de işsizlik kalmaz.

  Peki bu nasıl olacak büyük fabrikatörlere verilen önemin yatırımın yarısını da ufak esnaflara versinler bu işsizlik tamamen bitecektir.

  mehmet_balci1

  Mesela esnafa devlet dükkanlar yapsın maliyeti değeŕinde kira ödermiş gibi esnaflara satsın böylece esnaflar daha rahat işler yapar hem kendi ailesine faydalı olur hemde çevresine hemde yeni yapılar yapılarak çarpık yapılar ortadan kalkmış olur daha güvenli daha güzel sanayiler yapılmış olur yetkililere arz ederim.

  Mehmet BALCI Uyarıyor

  Uyanın uyanın artık ey gaflet uykusunda uyuyan müslümanlar uyanın artık nedir bu gaflet uykusu tutkunuz dünyanın her yerinde kardeşlerimizi yakıyorlar işkence ediyorlar öldürüyorlar tecavüz ediyorlar siz hala uyuyorsunuz sarhoş olmuşsunuz yeter artık kendinize gelin daha ne kadar uyuyacaksınız görmezden geleceksiniz vicdanlarınız nerde vallahi bizi narkozlamışlar bize izletiyorlar yaptıkları zulümleri kafirler uyanın ey müslümanlar o kadar cemaat var hiç biri bişey yapmıyor

   

 • Gürsel YILDIZ “Demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işletilirse bir anlam taşır”

   

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ  ” Ülke yönetiminde halk iradesinin egemenliğini esas alan Cumhuriyet rejimi, -çeşitli örneklerde görüldüğü üzere- sadece ismiyle demokratik bir sistem olarak görülmeye hak kazanamayacağından, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması gerekmektedir.

  “Halk için halka rağmen” değil, “Halk için halkla birlikte” prensibini benimseyen partimiz, ülkemizde demokratik düzenin tüm özelikleri ve gerekleriyle gelişme sürecini tamamlayabilmesi için; insan hak ve özgürlüklerinin tümüyle teminat altına alındığı, ülke yönetiminde hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen kılındığı, düşünce ve inanç özgürlüğünün tüm uygulamalarıyla sağlandığı, insanlık onuruna yaraşır bir kamu düzeni ve toplum hayatının işlerlik kazandığı bir demokratik cumhuriyet olmanın gerekliliği kanaatindedir.

  Halkın oy verme hakkına sahip olduğu, oy verdiği kişileri (adayları) belirleme yetkisinin fiilen bulunmadığı bu günkü “temsili demokrasi” anlayışı, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile genişletilip, “doğrudan demokrasi”ye özgü mekanizmaların yaygınlaştırılmasıyla desteklenecektir. Genel ve yerel seçimlerde tercihli oy kullanılabilecektir.

  Adayların ve tüm partili üyelerin katılımıyla, milletvekillerinin, tüm seçmenlerin iradesiyle belirlendiği (tercihli oy,) seçen ve seçilenler arasındaki ilişkiyi güçlendirecek daraltılmış bölge uygulamasına geçilecektir.

  Memurların siyaset yapmalarına yönelik yasaklar, belli istisnalar dışında kaldırılacaktır.

  Partimiz, yeni siyaset ilkelerini benimseyen tüm yurttaşlarımızın katılımına açıktır. Katılım sağlayan, sağlamayan herkesin taleplerine karşı duyarlıdır.

  Halkın sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kanun teklifi vermeleri sağlanacak, sivil toplum kuruluşlarının TBMM komisyon çalışmalarına katılımı kurumsallaştırılacaktır.

  Atanacak bakanların belirlemesinde katılımcı demokrasinin gerekleri yerine getirilerek sivil toplum kuruluşlarının önerileri dikkate alınacaktır.

  Ülke barajıyla ilgili sınırlamaların altında oy alan partilerin de TBMM’de temsiline imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır.

     Temel Hak ve Özgürlükler

  Çağdaş standartlara uygun, tümüyle güvence altına alınmış insan hakları, yeni siyasetin temelidir. İnsanın insan olarak yaşamasının olmazsa olmaz şartı, bu hakların tanınmasına bağlıdır. Tüm özgürlükleri de içeren insan haklarının tam anlamıyla gerçekleştirilmesi, ulusal birlik ve atılımın en önemli unsurudur.

  Düşünce ve kanaat özgürlüğü temel prensiplerimizdendir. Şiddete yönelmeyi tahrik etmeyen her türlü düşüncenin sözlü ve yazılı olarak özgürce ifade edilebilmesini sağlamak, düşünce ve inanç özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

  Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasını öngören anayasal hükümler ile bu amaçla imzalanmış uluslararası sözleşme hükümlerinin sağlıklı bir şekilde uygulamasını sağlamak, insan hakları ihlallerinin takip edilerek ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak partimiz için görev addedilmektedir.

  gurelsakarya4

       Hukukun Üstünlüğü

  Demokratik cumhuriyetin temel karakteristiği, hukukun üstünlüğü ve halk iradesinin tecellisinin, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayet, kontrol, tahdit ve baskısına maruz bırakılmasına izin verilmemesidir. Partimiz, hukukun üstünlüğü prensibini demokratik cumhuriyetin temel özelliği olarak değerlendirmekte; kanun devleti olmanın ötesinde hukukun üstünlüğü prensibinin tüm kişi ve kuruluşlar için geçerli olduğu, hiçbir kişi ve kuruluş için farklı uygulama olamayacağı görüşündedir.

  Partimiz, ülkemiz insanlarının huzur ve refahını temin, temel hak ve özgürlüklerinin antidemokratik kısıtlamalara uğratılmadan yaşanmasını sağlamak amacıyla, yeni mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmeyi gerekli görmektedir.

  Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gereği doğrultusunda, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ve yargı reformu gerçekleştirilecektir.

  gurelsakarya6

      Adalet

  Adalete, hukuk sisteminin doğru ve dürüst işlediğine duyulan güven, devlet-millet kaynaşmasının ön şartıdır. “Adalet Mülkün Temelidir” prensibinin her yargı kararında görüldüğü bir ülke, bütün sıkıntılarını kolaylıkla aşar. Sadece devletin hukukunu değil, insan hak ve öz-gürlüklerinin teminatı olarak Hukuk Devleti’nin bütün işlerliğiyle yurttaşa yeterli güveni vermesi gerekir. Her seviyede kamu personeli, yurttaşların bireysel hak ve özgürlüklerine riayet etmek zorunda olduğu, yurttaşların da yasalara riayetin aynı zamanda kendi menfaatleri için gerekli olduğu bilincine ulaştırılması gerekir.

  Ülkede adaletin hiçbir şüpheye yer vermeyecek ölçüde tesisi için;

  • Hakimler, savcılar ve diğer adli personelin tarafsızlığı, yargı erkinin bağımsız yürütülmesi; özellikle yargıçların baktıkları dava sayısının azaltılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşulları iyileştirilecek; topluma kazandırılmaları, meslek sahibi kılınarak üretime katkılarının sağlanması ve terör örgütlerinin propaganda çalışmalarına alet edilmemeleri için yeni tedbirler alınacaktır.
  • Suçun oluşmasını sağlayan temel faktörlerden biri cehalettir. Suçlu potansiyelini asgariye indirmek için, eğitim kurumlarının sadece öğretim kurumları olmaktan çıkarılıp eğitim kalitelerinin yükseltilmesi, özellikle ahlaki değerlerin aile-okul-toplum hayatının her kesiminde yeşertilmesi için çeşitli kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yazar meslek birlikleri, medya kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir.
  • Suçun oluşmasını sağlayan temel faktörlerden ikincisi yoksulluktur. Evi, işi, eşi, huzurlu bir hayatı olan insanların % 99’u suç işlemez, bir terör örgütüne üye olmak için dağlara da çıkmaz. Bu nedenle genel işsizlik ve gizli işsizlikle mücadele edilerek, istihdamın yaratılması için gerekli tedbirleri almak devletin görevidir.
  • Hukukun üstünlüğünün hiçbir kuşkuya yer vermeyecek ölçüde geçerli kılınabil-mesi için, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflığın sağlanması için yürütülen çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

  Adalet, mutlaka ilk olarak reforma tabi tutulması gereken olmazsa olmazımızdır. Kentli, çağdaş ve bize ait bir kültür oluşturulması, etkin bir devlet, huzurlu ve güvenli bir toplum arzu ediyorsak muhakkak adalet reformunu gerçekleştirmeliyiz. Yurttaşlarımızın bilerek veya bilmeyerek en fazla şikâyetçi oldukları ve birçok sorunun temeli olan alan, adaletin gerçekleş-memesi veya geç gerçekleşmesinden dolayı yargı alanıdır.

  • Partimiz, tüketici haklarının korunması, yurttaşlarımıza gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından verilen hizmetlerde kalitenin yükseltilmesi, şikâyetlerin giderilmesi, her türlü haksız kazanç ve istismarın önlenmesi amacıyla resmi ve özel denetim mekanizmalarına her türlü desteği verecektir.
  • Yargının yükü hafifletilerek , Adalet ile ilgili eğitim kurumlarının nitelik ve nicelikleri geliştirilecektir.

  Yargı, teknolojik ve sosyal gelişmeler en fazla maruz kalan alandır. Yargı alanında sürekli meslek içi eğitimler düzenlenecek ve yargı eğitiminin alt yapısı geliştirilecektir.

 • Gürsel YILDIZ ” Bireysel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı”

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Sakarya’da

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ  Sakarya  ilinde  bir  dizi  çalışmalar  yaptı.

  Hak ve Huzur Partisi  İl teşkilatı çalışmalarını sürdüren Mehmet BALCI  ile  görüşmesinden  sonra  sırasıyla Kainat Kültür  Sanat Derneği  Başkanı Erkan Tiryaki, Ulaşım İş Sendikası Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Cihad KORAY,Sakarya  Medya  Derneği Başkanı  Mehmet Sağlam,Sakarya  Ziraat Odası Başkanı  Ziraat  Yüksek Mühendisi  Hamdi ŞENOĞLU, İş kadınlarından Necla  BAKAN,Yet-Mak Isı ve  Enerji  Sistemleri Danışmanı Kamil BİLGİ, Habervole  Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN  ile  görüşmeler  yaptı.

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak,Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri orta mı ve koşulları sağlamak, Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak, sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak” amaçlarını gerçekleştirmek için parti kurduk.”dedi.

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ , Partiyi  kurma  kararı  verdiğimizde  Diyarbakır’da  Türk  bayrağı  indirilmişti.Biz  bu tarihi  milat  olarak  gördük.Bu  ülkeye lazım  olan  bir  siyasi haraketi  başlattık”dedi.

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  balcı7

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ   Balcı Oto Boya Sakarya Mehmet BALCI  İle  görüştü

  bayrakla1bayrakla2bayrakla3bayrakla4

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Sakarya  sokaklarında

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  eminetarım2eminetarım3eminetarım4

  ERN Tarım  işletmesinde  Sakarya’da Tarım Uygulamaları hakkında  bilgi aldı

  Kainat Kültür  Sanat Derneği  Başkanı Erkan Tiryaki ile  görüşen Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ” Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir. Kültür bir ülkenin, çağdaş anlamda uluslararası değişimdeki saygınlığına kavuşabilmesi için, kültürlü bir toplum olmanın anlamı demektir.  Küreselleşen dünyada kültür ve sanatın kaynaşmasının önemini unutmadan, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırılmasının hedef edinilmesi, ülkemizde demokrasi algısının yerleşmesinde ciddi bir faktör olacaktır. Kültür ve sanat, toplumu yaratıcılığa ve üretkenliğe sevk eden ve toplumu pozitif yönde tetikleyen unsurlar olarak toplumun aydınlatılmasında önemli bir görev yerine getirmektedir. Batı toplumlarında Rönesans’dan beri kültür ve sanatta gösterilen olağanüstü gelişmelerin hız kesmeden devam etmesi, halkın olaylara bakış açısını ve demokrasi algısını pekiştirerek, ekonomik ve teknolojik gelişmelerine katkı sunmuştur.

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü, büyük bir anlam yüklüdür. Atatürk, bu sözüyle, çağlara ayak uydurmanın, kendini geliştirmenin ve yenilenmenin yolu önce kültür ve sanattan geçer, birlikte üretilip ve paylaşılan bir kültür anlayışı o toplumun yaşam garantisi olur, demek istemektedir. Kültür ve sanat insanları yaratıcılığa teşvik ettiği gibi, toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı ortaya koymasını sağlamakta, değişime ve gelişime hep açık bir toplum yaratmaktadır.

  Kültür ve sanat eğitimi önce aileden başlamakta ve daha sonar da okulda devam etmektedir. Yön göstermek ve yönlendirmek büyük önem taşımakta, çağımızda kitle iletişim araçlarının etkisinin olağanüstü boyutlara ulaştığını da düşünecek olursak, kültür ve sanattaki devlet politikalarının işlevi daha iyi anlaşılacaktır. Sanatçının özgürlükçülüğü ön planda tutularak, kültür ve sanatın yükselen değerler olması işleri daha da kolaylaştıracaktır.”dedi

  Kainat Kültür  Sanat Derneği  Başkanı Erkan Tiryaki “Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ ‘ın  derneğimiz  ziyaret  ederek  çalışmalarımızı  dinlemesi  bizi memnun etti.”dedi

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Habervole  Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN  ile  görüşmeler  yaptı.

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  gürelsakarya3gürelsakarya4

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  gürelsakarya10gürelsakarya11

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  kultur1

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

   

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  medya1medya2medya3medyaderbneği6medyaderneğimedyaderneği2medyaderneği3medyaderneği4medyaderneği8

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  mısırla1

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  oyuncakcı4oyuncakcı5oyuncakcı6oyuncakcı7

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  sakaryada1sakaryada2sakaryada3

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  simitcide

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

  File written by Adobe Photoshop? 5.0

   Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ Sakarya  Ziraat Odası Başkanı  Ziraat  Yüksek Mühendisi  Hamdi ŞENOĞLU  ile yaptığı  ziyaret   sırasında Sakarya  İli için  geleceği karanlık  bir  tablo  çizdi.

  Sakarya’da  Tarım Toprakları  üzerinde  oynanan  oyundan  yakinen  bilgim var.Alanda  yöre  çiftçileriyle  yaptığım  görüşmelerde  çaresizliğe  terk edilmiş,gelecekten  ümidi  olmayan  insanlar  var.

  Bu  gün  95 dönüm 1.sınıf  Tarım Toprağı  üzerine   Hal  Binası  ihalesi  var.1260 dönüm  1.Organize  Sanayiye  dahil edilen toprakları   gördüm. Bu ülkede   Tarım  Bakanı  olmuş olsa  bu  topraklar  amaç dışı  kullanıma  çıkmaz. Çıkıyorda   ses çıkaran yoksa orada   başka  başka  durumlar   vardır. Tüm   sorumluların üzerine  düşeni yapmalarını bekliyorum.

  Tarımsal üretim potansiyeli yüksek,  Akovada   bu yanlışlar  yapılırken  TOPRAK KURULU  üzerine  düşeni  yapmadığı  kanısı  doğuyor.”dedi.

  Kainat Kültür  Sanat Derneği  Başkanı Erkan Tiryaki, Ulaşım İş Sendikası Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Cihad KORAY,Sakarya  Medya  Derneği Başkanı  Mehmet Sağlam,Sakarya  Ziraat Odası Başkanı  Ziraat  Yüksek Mühendisi  Hamdi ŞENOĞLU, İş kadınlarından Necla  BAKAN,Yet-Mak Isı ve  Enerji  Sistemleri Danışmanı Kamil BİLGİ, Habervole  Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN  ile  görüşmeler  yaptı

 • Gürsel YILDIZ ” İnsan Merkezli Siyasetten uzaklaşıldı”

  Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkanı Gürsel YILDIZ   İnsan Merkezli Siyasetten uzaklaşıldığını  açıkladı

  Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “İnsan ve onun ayrılmaz bir parçası olan insan onurunun korunması, yüzyıllardır sahip olduğumuz köklü kültürümüzün bize yüklediği önemli bir sorumluluktur. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik, sosyal devlet gibi çağdaş kavram ve kurumlar, birlikte mutlu ve yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmayı amaçlamaktadır.

  Türkiye ve bölgemiz başta olmak üzere, günümüz dünyasında çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Ülkemizin uzun yıllardan beri yaşadığı sorunlar, köklü çözümler üretilmediği için, günümüze kadar birikerek ve büyüyerek gelmiş ve mevcut sistemin çözüm üretme yeteneğini kaybettiği anlaşılmıştır. İnsanı önemsemeyen, insana hak ettiği değer ve önemi vermeyen yaklaşımlar ve çözüm önerilerinin var olan sorunların çözümüne katkı sağlayamayacağı açıktır. Mevcut kurumsal yapının bir bütünlük içinde, insanımızın layık olduğu refah ve mutluluğa ulaşmasına katkı sağlamak üzere yeniden gözden geçirilerek bir değişimin sağlanması zorunluluk olarak gözükmektedir.

  hh_logo

  Tıkanan sadece ülkenin sağlıklı yönetimine imkân vermeyen siyasal sistem ve onunla bağlantılı yürütme çarkı değildir. Toplumumuz, özgüven duygusunu kaybetmeye başlamış; yılgınlık, genç kuşakların içine sürüklendiği ümitsizlik, gelir dağılımı başta olmak üzere hayatın her alanında kendini gösteren haksızlık, adaletsizlik, işsizlik, giderek yaygınlaşan yolsuzluk ve yoksulluk hep çoğalmış, hep artmış, hep büyümüştür.

  Hâlbuki Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki tüm devletler insanlık tarihi boyunca her zaman iddialı olmuşlar ve dünyadaki gelişmelerde belirleyici rol oynamışlardır. Günümüzde de bu coğrafyanın mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti’ne çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için ekonomik ve siyasal açıdan güçlü, aynı zamanda huzurlu bir Türkiye’ye ihtiyaç vardır. 

  Türkiye’nin bugün için istenen güç, huzur ve refah düzeyinde olmamasının en önemli nedeni; başarı, etkinlik ve verimliliğin öncelendiği bir toplumsal kültür oluşturamamış olması ve başta insan kaynağı olmak üzere sahip olduğu potansiyelini etkili bir şekilde kullanacak kurumsal bir yapıyı hayata geçirememiş olmasıdır. Diğer bir deyişle Türkiye, sahip olduğu enerjisini sinerjiye dönüştürecek bir siyasal, ekonomik, hukuksal, kültürel ve bilimsel atmosferi kurumsallaştıracağı yerde, başta siyasetçiler olmak üzere toplumun etkili kesimleri sahip olduğu enerjinin önemli bir bölümünü anlamsız tartışmalara ve kutuplaşmalara harcamakta ve zamanın hızlı akışı içinde dünyadaki gelişmeler karşısında hızla etkisizleşmektedir. Sorunun temeli yönetim sorunudur.

  Erkler arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi işlemez hale gelmiştir. Demokrasinin etkili işlemesi için üç erkin – Yasama, Yürütme ve Yargının – tekrar bir sistem bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada amaç, sistemin işlemesini sağlamaktır. Yasama şimdiki durumda denetim ve hukuk yapıcılığı yerine yürütmenin işleriyle uğraşmakta, Yürütme yasa yapmakta, Yargı ise yürütmenin vesayetinde bağımsızlığını yitirerek hızla işlevini kaybetmektedir.

  Siyasi Partiler demokrasinin bir ürünüdür. Ancak, ülkemizde Siyasi Partilerin kendi yönetim ve karar süreçleri demokratik değildir. Demokratik karar süreçlerine ihtiyaç duymaksızın parti liderinin her söylediği parti ve hükümet görüşü haline dönüşmekte, milletvekilleri ve kabine üyeleri bu irade tarafından belirlenmektedir. Milletvekilleri halkın vekilleri olmak yerine liderin vekilleri olmakta, liyakat kültürü yerine itaat kültürü oluşmaktadır.

  Milletvekili dokunulmazlıkları yolsuzlukların üzerine gidilmesini engellemektedir. Kamu kaynakları şeffaf olarak harcanmamakta, kamu gücü ise siyasal amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu haliyle demokrasi, güç ve nüfuz elde etmenin, rant paylaşımının bir aracı haline dönüşmektedir.

  Özgürlük ve kardeşlik temelinde sosyal boyutun önemli ağırlığa sahip olduğu, adaletin ve barışın öncellendiği, tüm toplumsal kesimlerin duyarlılıklarının dikkate alındığı ve temelde herkesin ve her kesimin kalkınma ve büyüme sürecinde katkısının sağlandığı, kamu ve ülke kaynaklarının etkin kullanıldığı, ulusal gelirin hakça paylaşıldığı yeni ve gerçekçi siyasal bir projenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

  gurelsakarya5-1-3

  Bu yeni yaklaşım; başta siyaset kurumu olmak üzere, hukuk, ekonomi, sosyal politikalar, dış politika ve insanımızı ilgilendiren her alanda, her katkıyı önemseyecek ve herkesi kucaklayacaktır. Böylece kutuplaşma, kavga ve çekişme son bulacak, adalet hayatın her alanında en etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, devlet millet bütünleşmesi yeniden sağlanacak ve sistemin çözüm üretme yeteneği geliştirilecektir.

  Türkiye’nin öncelikle ve hızla kısır çekişme ve kavga ortamından kurtulması gerekmektedir. Acil ihtiyaç tüm toplum kesimlerini kucaklayan ve “Sen de olmazsan her şey eksik olur” diyen yeni bir siyasi anlayışın ve toplumsal uzlaşma kültürünün hayata geçirilmesidir.

  Partimiz ülkemizi kutuplaşmaya, insanımızı birbirine karşı ötekileştirmeye ve nefreti karşılıklı körüklemeye dayalı bir siyaset tarzına karşı; yurttaşlarımız arasında dayanışmayı ve işinde başarılı olmayı özendirecek bir toplumsal kültür oluşturmayı amaçlayan yeni siyaset tarzını benimseyecektir.

  Hukuk düzenini ihlal edenlerin değil, hukuk düzenine uyanların kazandığı bir Türkiye kurmak için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

  Politika üretiminde bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan her yurttaşımız Partimizin kadrosundadır. Küreselleşen ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkilerin rekabette başarının en iyi olmayı gerektirdiği günümüz dünyasında, ulusal çıkarlarımızı sağlayacak, refah ve mutluluğumuzu artıracak katkıyı sağlayacak her yurttaşımızın ürettiği bilgi ve proje programımızın bir parçası olacaktır. Yurttaşlarımızın ve bilim adamlarımızın geliştirdiği bilgi ve projelerin izlenmesi ve hayata geçirilebilmesi için ayrı bir birim oluşturulacaktır.

  İçinde bulunduğumuz durum yüzyıllar boyunca tarihe yön vermiş bir milletin kaderi olamaz ve kabul edilemez. Zaman, yeni bir program ve yeni bir anlayışı birlikte hayata geçirme zamanıdır. Zaman Türkiye’nin aydınlık geleceğinin oluşturulmasında “Evet biz de varız!” diyenlerin görev üstlenme zamanıdır.

  gurselyildiz4

  Yeni Siyaset

  Siyasi partiler, demokrasilerin gelişimiyle ortaya çıkmışlar ve siyasetin vazgeçilmez temel kurucu unsurlarından biri olarak kabul edilmişlerdir. Demokrasilerin en temel kurumu olan seçimler, ancak siyasi partilerce organize edilebilmekte, siyasal eşitlik ve katılımcılık ilkeleri de ancak siyasi partiler vasıtasıyla hayata geçirilebilmektedir.

  Günümüz siyasetinin temel parametreleri büyük ölçüde değişmeye ve siyasi partiler arasındaki temel ayrım noktaları başkalaşmaya başlamıştır. Bunun en önemli göstergesi ise, bugüne kadar sağ ve sol biçiminde ayrılan siyasi kimlikler ile muhafazakâr ya da devrimci dönüşümü destekleyen siyasi partilerde, temel ayrım noktalarının ortadan kalkmaya yüz tutmasıdır. Açıkçası siyasette aynı tarafta bulunan siyasi partilerde önemli konularda ve hedeflerde büyük farklılaşmalar ortaya çıkmış; farklı taraflarda yer alan partilerin temel yaklaşımlarında ve politikalarında ise çok önemli benzeşmeler görülmeye başlanmıştır.

  Geçmişte sağ ya da sol siyasi hareket olarak farklı kamplarda birbirine şiddetli biçimde muhalefet eden siyasi güçler, bugün aynı idealler etrafında bütünleşerek birlikte siyasi mücadele yürütebilmektedirler.

  Geleceğin Türkiye’sinde siyasetteki temel farklılaşma, soyut sloganlar etrafında geleneksel tarzda siyaset yapan siyasi partiler ile akılcı, halktan yana, yenilikçi politikalar ekseninde, üstlenilen toplumsal sorumluluğun gereklerine uygun, ilkeler bazında siyaset yapan yeni siyasi hareketler arasında şekillenecektir.

  Geleneksel siyasetteki tıkanma, küresel gelişmeleri kavrayarak ulusal çıkarların gereklerine uygun yeni bir siyaset tarzının ortaya konulmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle Partimiz, ilkeleri ve hedefleri bu programda belirlenen yeni siyaset tarzını benimseyen demokratik bir merkez partisidir.

  Yeni Siyasetin Hedefi: Birlikte Dirlik ve Dirilik

  Başta siyaset olmak üzere kamusal nitelikli görev üstlenmek, toplumsal sorumluluğa talip olmak demektir. Bu sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmesi, siyasi partilerin ve mensuplarının en temel görevidir. Halkın refah ve mutluluğunun artırılması, geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşası yeni siyaset ilkeleri doğrultusunda bir değişimi gerekli kılmaktadır. Bu değişim tüm toplumsal dinamikleri harekete geçirmeyi hedeflemek zorundadır.

  anitkabir

  Oy artışı sağlamak, iktidara gelmek veya iktidarda kalmak için mücadele eden siyasi partilerin ülkemizde gelenekselleşen yöntemleri, toplumsal sorumluluğun gerekleriyle bağdaşmaz bir nitelik kazanmıştır. Bu eski siyaset tarzı, parti ve mensuplarının çıkarları doğrultusunda gelişmiştir. İtaate dayalı bir siyasi kurumsallaşma; kutuplaştırmaya, laf üretmeye dayalı oy avcılığı; uzun dönem gelişme dinamiklerini dikkate almayan kendi yönetim dönemini kaynak israfıyla süslemeye çalışan icraatlar; parti işlevlerinin toplumsal çıkarları sağlayamadığı bir yapılanma; nüfuz ve rant dağıtımına yönelmiş bir parti içi heyecan, içinde bulunduğumuz durumun özetidir.

  Rekabet küreselleşmiştir. Diğer ülkelerdeki gelişmelerin boyutlarıyla karşılaştırmadan yapılan başarı değerlendirmeleri anlamını yitirmiştir. En hızlı koşanlar arasında olmayan ülkelerin geleceği aydınlık değildir. İyi olmak için değil, en iyi olmak için; başarılı olmak için değil, en başarılı olmak için çaba harcamak zorundayız. Bunu ancak kimseyi ötekileştirmeden, farklılıklarımızı birbirimizin özgürlük alanı olarak içselleştirerek, birlikte elele gerçekleştirebiliriz.

  İnsanlar ve kurumlar, güçlü ve mutlu veya güçsüz ve mutsuz olmanın iki önemli temelidir.

  En büyük potansiyelimiz kendi insanımızdır. Atatürk’ün ifadesi ile “Milleti kurtaracak olan yine millettin kendi azim ve kararlılığıdır”. Kavgaya değil dayanışmaya, yandaş olmaya değil başarı ve liyakate prim veren bir toplumsal ve siyasi kültür oluşturarak, tüm yurttaşlarımızı kalkınma yarışının bir unsuru haline getirmek temel hedefimizdir.

  ????????????????????????????????????

  İnsan faaliyetleri kurumsal yapıların etkisi altındadır. Yanlış veya kötü işleyen kurumlar, en büyük potansiyelimiz olan insan enerjisinin israf veya yok edilmesine neden olmaktadır. Kurumlar iyi yapılanmış ve iyi işliyorsa, insan faaliyetlerinde verimliliği arttırır, toplumsal bir sinerjinin oluşmasına katkı sağlar. Bu bakımdan karşılıklı güven ve işbirliğine, demokratik ve yapıcı rekabete dayalı bir kurumsal kültür ve yapılanma temel hedefimizdir.

 • Hak ve Huzur Partisi sessiz sedasız Büyüyor

  Hak ve Huzur Partisi İl Başkanları Toplantısı Ankara’da  Yapıldı.15 Temmuz’da Kurulunu  tamamlayan Hak ve Huzur Partisi  sessiz sedasız örgütlenmesin  Büyük  bir kısmını  tamamlayarak  Kuruluşunu  tamamlayan  İl Başkanları  ile Ankara’da  İstişare  Toplantısı  gerçekleştirdi.

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ , Hak ve Huzur Partisi Genel Başkan Vekili ,Başdanışman Türkiye ve Avrupa Sorumlusu Şerif KAPLAN, Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet HOROZ, Hak ve Huzur Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin ÇİÇEK’in önderliğinde kurulan parti  seçimlere  hazırlanıyor.

  hakvehuzur11

  İl Başkanlarının  ortak düşüncesi  Zulme  Uğramışların  Partisiyiz.Sağ  sol  zamanı  değil, Partimiz  Tüm Ülke insanlarına  karşı  sorumluluk taşımaktadır.AKP nin  Bizden olanlar  bizden  olmayanlar  diye  ırkçılık  yapmaktadır.Bizim Parti  hiç bir  zaman  ırkçılık  yapmayacaktır.

  Ege Bölgesi teşkilattan sorumlu  İzmir il başkanı Salih Narin”Sağ  sol  zamanı değil,Bizim kesim partisi değiliz. katılımcı partiyiz.amacımız vatana millete hizmet anlayışı ovar dil din ırk kimlik mezhep inanç gözetmeksizin Herkese kucak açmış Mozaik bir yapımız  var.Onun için  iktidar  alternatifi  bir  partiyiz”

  hakvehuzur12

  Narin”Şu anda karasız büyük bir kesimin var yüzde 25 lere tekabül eden bir kitlenin

  Umudu olmak için var  olduğumuz  Bilinciyle bu yola çıkmış genç dinamik tecrübeli çağdaş Katılımcı  bir  yapımız  var”dedi

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, milli destanımızın kahramanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 76. yıldönümünde büyük bir saygıyla, özlemle, minnetle ve rahmetle anıyoruz.

  Kurtuluş savaşında emperyalizme hayır diyerek emperyalist ülkeleri vatanımızın topraklarından çıkaran milletimizin komutanı ve önderi; bağımsız ve özgür Türkiye hedefine odaklanarak Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuza kadar şükranla anacağız

  hakveadalet1qnkqra4

  Ulu Önder Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkeleri ve bağımsızlık hedefi milletimizin gururu ve onurudur. Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet’e sahip çıkmak, halkımızın vazgeçilmez sorumluluğu ve görevidir.

  Milletimiz, tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Dedi  ve  Toplantıya  katılanlarla  birlikte   bir  dakikalık  saygı duruşunda  bulundu

  diyarkıkırkafilesi1diyarkıkırkafilesi2diyarkıkırkafilesi3diyarkıkırkafilesi4diyarkıkırkafilesi5

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak,Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri orta mı ve koşulları sağlamak, Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak, sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak” amaçlarını gerçekleştirmek için parti kurduk.”dedi.

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ , Partiyi  kurma  kararı  verdiğimizde  Diyarbakırda  Türk  bayrağı  indirilmişti.Biz  bu tarihi  milat  olarak  gördük.Bu  ülkeye lazım  olan  bir  siyasi haraketi  başlattık”

  hakvehuzur44

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkan Vekili ,Başdanışman Türkiye ve Avrupa Sorumlusu Şerif KAPLAN”Bu  partiyi   Kurmadan  önce  çeşitti  partilerde  görev  yaptım.Yıllarca siyaset yaptım  Yorulmadım  Bu  partiyi  kuranken   yorulduğum kadar.Sağ  ve  sol  düşünceli insanlarımızla  birlikte  siyaset  yapabilmeyi   öğreneceğiz.

  hakvehuzur46

  Huzur Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet HOROZ”Bu  Parti  Türk  siyaset  sahnesine  damgasını  vuracaktır.Bu  Parti  ülkenin kaderini  değiştirecektir.Bu  partinin  her  ferdinin  başarısı  olacaktır.Yolumuz  açık  olsun.”dedi

  hakvehuzur1hakvehuzur2hakvehuzur3hakvehuzur4hakvehuzur5hakvehuzur6hakvehuzur7hakvehuzur8hakvehuzur9hakvehuzur10hakvehuzur11hakvehuzur13hakvehuzur14hakvehuzur15hakvehuzur16hakvehuzur17hakvehuzur18hakvehuzur19hakvehuzur20hakvehuzur21hakvehuzur22hakvehuzur23hakvehuzur24hakvehuzur25hakvehuzur26hakvehuzur27hakvehuzur28hakvehuzur29hakvehuzur30

  hakveadalet1qnkqra4hakveadalet1qnkqra5hakveadalet1qnkqra6hakveadalet1qnkqra8hakveadalet1qnkqra10hakveadalet1qnkqra11hakveadalet1qnkqra12hakveadalet1qnkqra13

   

  hakvehuzur61hakvehuzur62hakvehuzur63hakvehuzur64hakvehuzur67hakvehuzur68hakvehuzur69hakvehuzur51hakvehuzur52hakvehuzur53hakvehuzur54hakvehuzur59hakvehuzur60

   

  hakvehuzur32hakvehuzur33hakvehuzur34hakvehuzur35hakvehuzur36hakvehuzur37hakvehuzur38hakvehuzur39hakvehuzur40hakvehuzur41hakvehuzur42hakvehuzur43hakvehuzur45hakvehuzur47hakvehuzur48hakvehuzur49hakvehuzur50

 • Gürsel YILDIZ “Esnaf Kapıya Kilit Vuruyor”

  Gürsel YILDIZ “Esnaf Kapıya Kilit Vuruyor”
  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ , Hak ve Huzur Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet HOROZ, Hak ve Huzur Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Naif Çelebi Esnaf ziyaret yaptılar.
  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı Gürsel YILDIZ “Esnaf kan Ağlıyor siftah bile etmediğimiz günler olduğu zaman vardır esnaf isyan ediyor“
  Urfa’da Kapaklı, Bağdat ve Dünya Pasajı’nda Esnaf Kapıya Kilit Vuruyor
  Kapaklı, Bağdat ve Dünya Pasajı’nda ithal elektronik eşya, porselen, tuhafiye malzemeleri satan esnaflar, doların yükselmesi üzerine batmanın eşiğine geldi. Dolardaki hareketliliği pürdikkat izleyen küçük işletmeler, sıkıntılı günler geçirdiğini dile getirdi.
  Esnaf kan Ağlıyor siftah bile etmediğimiz günler olduğu zaman vardır esnaf isyan ediyor
  Dolar fırladıkça zarar büyüyor
  Dolar üzerine ithalat yaptığını belirten Dünya Pasajı esnafı “Biz ürünleri yurtdışından dolarla alıyoruz. Ancak ürünü satmaya gelince dolar yükseliyor. Esnaf artık kepenk kapatıyor. Zor durumdayız” diye feryat etti. Dolar fırladıkça zararın büyüdüğüne dikkat çeken esnaf esnaflar, “Dolar tırmandıkça tırmanıyor. Ülkede yaşanan siyasi gelişmeler bizi zarara uğrattı. Örneğin dolar 2,75’den 3’e çıktığı vakit, yüzde 10-15 fark ediyor. Farkı fiyata yansıttığımızda ise malı satamıyoruz. Bizim elde edeceğimiz kar oranı, yüzde 10 -15’tir. Bu kar oranını elde edemediğimizde zarar ediyoruz. Ürünü yeni fiyatla alıp eski fiyatla satmak zorunda kalıyoruz. Doların her yükselmesiyle esnafın işi düşüyor. Böyle giderse dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız”

 • Hak ve Huzur Partisi Lideri Gürsel YILDIZ Anıtkabir’i ziyaret etti

  Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkanı Gürsel YILDIZ   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Anıtkabir‘i ziyaret etti

  Çocukların isteğini de kırmayan Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkanı Gürsel YILDIZ, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

  Mustafa Kemal ATATÜRK Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği, milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda gurur ve iftihar kaynağımız olan cumhuriyetimiz bugün 93. yılına ulaştı.

  93 yıllık azimli ve kararlı mücadelenin neticesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomisiyle, demokratik standartlarıyla barışa, insan hak ve özgürlüklerine atfettiği değerlerle bölgesinin ve dünyanın saygın bir devleti konumuna yükselmiş, dünyada örnek alınan ve takdirle izlenen ülkeler arasında yerini almıştır.

  Büyük bir iftiharla belirtmeliyim ki 93. yılında Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayatı içselleştirmiş, milli iradeyi yüceltmiş, demokrasinin standartlarını ileri seviyelere taşımış, istisnasız herkesin cumhuriyeti olma yolunda tarihi adımlar atmıştır.

  93. kuruluş yıl dönümünde Hak ve Huzur Partisi  Genel Başkanı olarak aziz hatıranızı yad ediyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun diyorum. Ruhunuz şad olsun.”dedi.

 • Gürsel YILDIZ’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

  Gürsel YILDIZ’dan  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

  Hak ve Huzur Partisi Genel Başkanı  Gürsel YILDIZ’dan  Cumhuriyet’in ilanının 93’üncü yıl dönümünü kutlayarak, ‘Cumhuriyet, milletimizin büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir’ dedi.

  Genel Başkan Gürsel YILDIZ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Yıldız  mesajında, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya koyduğu ‘muasır medeniyetler’ yolunda kurulduğu günden bu yana demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi, ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. İçinde bulunduğumuz konjonktür ülkemizin her ferdine, her kurumuna olduğu gibi bize de bazı sorumluluklar yüklemektedir. 

  436-132

  ????????????????????????????????????

  Başımız felaket  geldiğinde   Cumhuriyetin kıymetini  ağzımıza  alıp  tehlike  geçtiğinde  unutulduğunu  görüyoruz. Son  Aylarda  Yaşanan  olaylar  Cumhuriyetimizin kıymeti bir kez daha net olarak anlaşılmıştır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını gelecek nesillere, içinde yaşanılan asrın sorunlarına cevap verecek şekilde geliştirerek ulaştırmalıyız.

   Vakit geçmek üzeredir, yarın çok geç olabilir.

  Sonucu bütün halkımız için bir faciaya dönüşme tehdidi altındaki bu günümüzde, Cumhuriyetimizin 93. Yılını kutlayabilecek duygu yoğunluğu ve arzu, devleti yönetenlerde olmadığı gibi halkta da hissedilir derecede yok edilmeye çalışılmaktadır.

  Allah bu milleti yeniden bir Kurtuluş Savaşı yapmak ve yeniden bir Cumhuriyet kurmak zorunda bırakmasın.

  Türk milleti geçmişine inançlı, milli değerlerine bağlı asil bir millettir.

  Cumhuriyet Bayramı’nın bu topraklar üzerinde yaşayan ve bu devlete inanan tüm halkımıza kutlu olmasını dilerim.

Toplam 9 bulundu. Şu anda 8. sayfadasınız« İlk sayfaÖnceki...56789