• Mehmet BALCI”Tarım Toprakları hiçbir dönemde bu kadar baskı görmedi”

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya İl Başkanı Mehmet BALCI” Sakarya  ilinde Tarım Toprakları,Ormanlar,Meralar ve  Sular  üzerinde  gözü olanların sayısı  1000’i  geçmez  930 bin Sakarya’lının geleceği ile  oynuyorlar.

  Mehmet BALCI” Sakarya’da arazi kullanım durumuna bakıldığında,bir taraftan tarım yapılamaz nitelikte topraklar üzerinde tarımsal faaliyet yapılmakta diğer taraftan da tarıma elverişli toprakların tarım dışı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Bu şekildeki arazi dağılımıyla çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

  Sakarya, Türkiye’nin toprağından dört mevsim ürün alınan en verimli bölgelerinden birinde yer alır. Aynı tarladan yılda üç kez ayrı türde ürünün alınması, toprakların bereketli olduğunun bir göstergesidir. Sakarya’nın bütün ilçeleri ve köyleri, meyve ve sebze bahçeleriyle bezelidir. Muz ve diğer sıcak bölge meyveleri dışında, Sakarya’da tüm meyveler önemli gelir sağlayacak miktarda yetişmektedir

  Toprak Kurulundan  geçmeyeceği  belli  olan İşlemeli tarıma uygun arazi varlığımız Toprak kuruluna  sunulmadan tarım arazisinin amaç dışı kullanıldığı görülmektedir.Son  günlerde  Sebze Meyve Halinin yapılacağı  alan,1.organize sanayi alanın  genişletildiği alan,Pamukova  Kağıt Fabrikası  çevresindeki tarım alanlarının  bulunduğu  bölgelerin  Tarım  dışına  çıkarılması  bizim geleceğimizi tehdit eden unsurdur.

  Resmi  yetkililer  Daha  önce  kazanılmış  haklar  konusunda bir şey  yapamayız  diyorlar.Kendi  dönemlerindeki  yanlışların  yapılmasına  izin  vermesinler  yeter.

  Sanayi tesisleri, ulaşım ve diğer alt yapı kolaylıkları gibi nedenlerden dolayı genellikle düz ve verimli araziler üzerinde kurulmaktadır. Böylece tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, konusunda karşı karşıya bulunulan en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayi tesisleri sadece kapladıkları alan itibariyle zarara neden olmamakta, meydana getirdikleri kirlenmelerle de çevresinde bulunan tarım arazilerine ve bitki örtüsüne zarar vermektedir.

  Büyük kamusal yatırımların ve tesislerin tarımsal üretim ve yatırımlara yaptığı diğer bir olumsuz etki de, çevrelerine başka faaliyetleri çekerek yakınlarındaki tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasına ve tarımsal amaçlı yatırımların “ölü yatırımlar” haline gelmesine neden olmasıdır.

  NELER YAPILMALI

  Sakarya  genelinde bir arazi kullanım planı hazırlanmalıdır.

  – Sanayi tesislerinin ön izinsiz yapılaşmasına izin verilmemelidir.

  – Sanayi tesisleri yapılırken Çevresel Etki Değerlendirmesi  Raporu mutlaka hazırlanmalıdır.

  – Sanayi tesislerinin yer seçimine gerekli özen gösterilmesi, su ürünlerine, tarım arazilerine vb. zarar verecek yerlere bu tesislerin kurulması için ruhsat verilmemesi gerekmektedir.

  – Kentleşme ve altyapı tesislerinin çevre arazilerdeki etkileri iyi planlanmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.

  – Özel yasa kapsamında bulunan alanlarda imar planı kesinleşmiş alanlar hariç tarım alanlarının tarım dışı amaçla tahsisi, ilgili uzmanların etüd raporuna göre yapılmalıdır.

  – Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım ve Hayvancılık   müdürlüklerin kurularak faaliyete başlaması gereklidir.

  – Tarım alanlarının kamuya benimsetilmesi  amacıyla etkin bir faaliyet gösterilmelidir.

  – Konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında felaketlerde  değil  her zaman sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

  Sakarya  Ormanları  konusunda  Orman  İdaresi sürekli  yangınların  azlığından  bahsedip  Ormansızlaşma  noktasını  hiç  gündeme  getirmiyor. Sakarya’da  Orman mı kadı ki  yangın olsun

  Dere yatakları kenarına aşırı yanaşma, dere yatağı sayılan yerlerde imar ve konut yapılması nedeniyle sellerden  aşırı etkilenildiğine dikkati çeken Mehmet BALCI, kazanılmış haktır yapılacak  bir  şey  yoktur demek sorunlara devam edileceği anlamına  geliyor.

  Mehmet BALCI, Her  sel ve  taşkından  sonra ilgili bütün kuruluş ve paydaşlarla işbirliği içerisinde selin meydana getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladıkları halde  hiç bir işlemin  yapılmadığını görüyoruz.

  Mehmet BALCI”Sorun  çözme  niyetinde  olmayanların   önemli  görevlerde  yer  alması  ikinci bir  felakettir.“ Sapanca dağlarında . 2 B olarak satılan alanlar da bu inşaatların yapıldığı yerler. Yani o inşaatların yapıldığı alanlar ormanlık alan değil. Mevzuat açısından bizim yapabileceğimiz bir şey yok  Açıklamaları  bize  şunu  gösteriyor.Beklemişler 2 B  yasasını  Sapanca Ormanları artık İmara  açılacak demektir.Nasıl olsa ses  çıkaran yok..Yıllarca göz  yumulan  açmaların   sonucunu  2 B ile  taçlandırıp  büyük  para  kazanmaları  sağladılar.

  Akçay  Barajı  yapılacak  dendi  Orman  bırakmadılar Bu arada  Seller  Açma  yapanların  yollarını yerle  bir  etti.Sonra  asfaltı  yine  Belediye  yeniledi.Her türlü  olumsuzluklardan  normal  vatandaş  zarar görüyor.

  Tarım Toprakları hiçbir  dönemde bu kadar baskı görmedi

  Sakarya ilinde  Tarım  sektörünün kötüye  gitmesinin ana  nedenleri teknoloji  , kooperatifleşme ; Ar-Ge , pazarlama stratejileri uzun vadeli, sürdürülebilir tarım politikaları..olmayınca  elindeki Toprakları  Para  yapan Sanayiye,Ticaret alanı olarak  başka  amaçlarda kullanacaklara satmaya  başlanması kısa  sürede  paraya  kavuşmak istenmesi  buna  oy  uğruna görmezden  gelme yatıyor.

  Gökçeören    örneği bize  diğer yerlerdeki  başarıslıklarınıda  gün yüzüne  çıkarır

  Sakarya nın  batısında  kazımpaşa bölgesinde 36.000 Da lık alan.Gökçeören bataklığı diye geçer.Kışın su altında yazın ekilibilen bir arazidir.DSİ yıllar önce çevirme kanalı,ara kanallar,kılçık kanallarla bölünüp ,çark deresine deşarz edilir.sorun çark deresinin su seviyesi ile mevcut arazi arasındaki kot farkı 40 cm civarındadır.arazi etrafında şu an kızılcık meşeli göleti çalışmaları bitmek üzere bittiğinde 14.000 da arazi hem su baskınından kurtulacak hem sulama problemini çözmüş olacak.aynı zamanda daha önce çalışması yapılmış bir türlü uygulamaya konulumayan Selahiye göletinin yapılmasında aşırı yağışlarda oluşacak zararların önüne geçilmiş olacak.Yinede fazla yağışlarda 2000 Da kısım su altında kalıyor.Dolayısıyla kontrollü tarım yapamıyor çiftçilerimiz..Çiftçiler Bu kadar büyük arazideki zararlarının  boyutunu anlatamıyorlar.Sapanca’ya  fazla yağan yağmurlardan sonra çark deresinin su seviyesinin yükselmesinden dolayı fazla su bu sefer gökçeören arazisine geri akmaktadır.Dolayısıyla ekili arazide yine zarar yapmaktadır.

  mehmet_balci1 mehmet_balci2 mehmet_balci3 mehmet_balci4 mehmet_balci5

  DSİ ‘nince bildirilen fizibilitede gökçeörene yapılacak deşarz masrafların rantabl olmayacağıdır.Anlamak mümkün değil nasıl bir hesap yaptılar bilmiyoruz. Hollanda’da deniz seviyesi altında  tarım yapılıyor rantabl oluyorda bizde nasıl olmuyor anlamıyoruz.36000 Da  da kontrollü tarım yapmak istiyorlar.

  Çiftçiler DSİ yapmış olduğu etütlerden bir sonuç alamadıklarını.problem hala devam ettiğini  açıkladılar.Su baskınlarında acil olarak suyu boşaltıcak bir sistemin oluşturulmasıdır.

  Çiftçiler Uzun zamandır.her yağmur yağdığında ilgililer gelip problemini çözeceğiz dediler ,ama bir sonuç göremedik.arşivleri karıştırırsanız ,kaç valinin resimlerini,DSİ yetkililerini gazetelerde görürsünüz.Bu olaylar bize  bu meselenin çözülmesi istenmiyor gibi geliyor.Yada konunun önemini kavrayamadılar,yada çiftçilerin çektiği ızdırabı anlayamadılar.

  Şu an araziyi yeni gezdim  ve resmide yeni çektim.4000 Da arazinin durumu ortada .süt mısır ve slajlıklar hasat zamanı su olmasından dolayı çiftçiler zorlanıyor ve zarar ediyor.Ateş düştüğü yeri yakar hesabı çiftçinin sesini  yetkililer  duymak istemiyor.

   

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya il başkanı Mehmet BALCI İşsizliğe  çözümü  buldu

  Hak ve Huzur Partisi Sakarya il başkanı Mehmet BALCI ” Ülkemiz’de işsizliği bitirecek önerim var her esnaf 1 işçi alacak güce ulaşırsa Türkiye de işsizlik kalmaz.

  Peki bu nasıl olacak büyük fabrikatörlere verilen önemin yatırımın yarısını da ufak esnaflara versinler bu işsizlik tamamen bitecektir.

  mehmet_balci1

  Mesela esnafa devlet dükkanlar yapsın maliyeti değeŕinde kira ödermiş gibi esnaflara satsın böylece esnaflar daha rahat işler yapar hem kendi ailesine faydalı olur hemde çevresine hemde yeni yapılar yapılarak çarpık yapılar ortadan kalkmış olur daha güvenli daha güzel sanayiler yapılmış olur yetkililere arz ederim.

  Mehmet BALCI Uyarıyor

  Uyanın uyanın artık ey gaflet uykusunda uyuyan müslümanlar uyanın artık nedir bu gaflet uykusu tutkunuz dünyanın her yerinde kardeşlerimizi yakıyorlar işkence ediyorlar öldürüyorlar tecavüz ediyorlar siz hala uyuyorsunuz sarhoş olmuşsunuz yeter artık kendinize gelin daha ne kadar uyuyacaksınız görmezden geleceksiniz vicdanlarınız nerde vallahi bizi narkozlamışlar bize izletiyorlar yaptıkları zulümleri kafirler uyanın ey müslümanlar o kadar cemaat var hiç biri bişey yapmıyor

   

Toplam 1 bulundu. Şu anda 1. sayfadasınız1